TERUG NAAR HOME PAGINA

Vanaf  de home pagina kunt u weer naar uw bestemming navigeren

Beveiliging
Hoewel er altijd risico's zijn verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens, of dit nu persoonlijk gebeurt, via de telefoon of over het Internet, en geen enkel systeem en geen enkele technologie volledig veilig of hackerproof is, vragen wij u in gedachte te houden dat FashionFlowers.nl al het mogelijke doet om redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, we stellen alles in het werk om de kans hierop te minimaliseren en de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Fashion Flowers gebruikt bijvoorbeeld een coderingstechnologie bij het verzamelen en verzenden van informatie.


Juistheid van verzamelde gegevens
Fashion Flowers kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van deze site in ons bezit zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen omdat deze gegevens onvolledig, onjuist of verouderd zijn.

Identificatie van bezoekers

Zonder u vooraf op de hoogte te stellen is het mogelijk dat Fashion Flowers, in de toekomst, een bestandje op uw computer plaatst tijdens een bezoek aan de site FashionFlowers.nl aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de vorm van bestandjes die "cookies" worden genoemd.

De cookies, die informatie bevatten over de wijze en het tijdstip waarop bezoekers gebruikmaken van deze site, stellen ons in staat deze site te blijven verbeteren.

Het gebruik van cookies berust op een algemeen geldende standaard en er zijn veel websites waarop cookies worden toegepast. De cookies worden opgeslagen op uw computer en niet op deze site.

Als u geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte gesteld wilt worden als er cookies op uw systeem worden geplaatst, kunt u dit instellen in uw browser, mits uw browser in die mogelijkheid voorziet.

Minderjarigen
Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen onder geen enkele voorwaarde gebruik maken of gegevens verzenden naar Fashion Flowers. Diensten aanvragen of andere rechtshandelingen verrichten op deze site is ook uitdrukkelijk verboden, tenzij dit wordt toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen van de Site

Fashion Flowers kan ten allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacybeleid wijzigen, de toegang tot de site wijzigen of opheffen, of de inhoud van de site wijzigen.

Fashion Flowers.

|Lees voor het gebruik of verder bezoeken van deze site dit beleid door, het is van toepassing voor de complete inhoud alsook de al dan niet commerciële activiteiten rond en binnen Fashion Flowers.

Door de site Fashion Flowers te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Verzameling van algemene gegevens
Fashion Flowers vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers, al dan niet voor commerciële doeleinden wordt gerespecteerd en beschermd.

Persoonlijke gegevens
Het kan zijn dat Fashion Flowers persoonlijke gegevens nodig heeft zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, et cetera. Dit om vragen te kunnen beantwoorden, aan bepaalde verzoeken tegemoet te kunnen komen of om aan wettelijke bepalingen te voldoen.

Fashion Flowers kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per e-mail of telefoon te informeren over diensten of aanbiedingen.

Indien u een verzoek tot een dienstverlening doet of gegevens naar deze site verzend, kan het zijn dat wij u om extra gegevens vragen die nodig zijn voor het behandelen van uw aanvraag.

Fashion Flowers zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij wij hiertoe worden verplicht door gerechtelijke instanties die zich kunnen beroepen op een toepasbare wetgeving.

Fashion Flowers zal de wetten respecteren zoals deze is opgenomen in de wet bescherming persoonsgegevens. http://www.rijksoverheid.nl

Bij vormen van misbruik, bedrog, misleidende vormen van reclame et cetera zal Fashion Flowers hier aangifte van doen bij de hiertoe bevoegde gerechtelijke instanties.

Materialen voor publicatie
De teksten, foto's, afbeeldingen, logo's, handels- en domeinnamen, en andere gegevens die gebruikt worden door Fashion Flowers zijn auteurs rechtelijk beschermd en behoren toe aan voornoemde partijen.

Om gebruik te maken van deze materialen onder welk een vorm dan ook is er een schriftelijke overeenkomst vereist met de eigenaar.

Technologie
Naast de persoonlijke gegevens die u Fashion Flowers mogelijk verschaft, kan deze site technologieën gebruiken die ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw IP adres, het besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites.